Track2Manage

Niet alle leidinggevenden zijn in hun inter-persoonlijke en besluitvormingsrol even effectief. Dit heeft een negatief effect op de bijdrage van medewerkers in de realisatie van de organisatiedoelen. Verhoging van het afbreukrisico ten aanzien van hun functie en professionele voortgang. Verdamping van middelen ten gevolge van dit alles.

Zet nu in: Track2Manage, door R & R ontwikkelde op maat gemaakte module.

Vanuit de casuïstiek met feedback van leidinggevende en werkvloer, op basis van een waardevrije digitale meting