Nieuw bij R&R Consult..."Van een Team professionals naar een Professioneel team"

Wat is daarvoor nodig in tijden van verandering, bij veelvuldige wisseling van leidinggevende of management, herstructurering, toegenomen werkdruk, vraag naar toenemende wendbaarheid (agility), in combinatie met de hoge omloopsnelheid van de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, techniek en samenleving?


Werk doen én leveren naar Wens


met de “Fit methode”®
  • F – Finetunen van huidige naar gewenste werksituatie
  • I – Interventie op basis van Systemisch werk en Solution Focus
  • T – Traject duurzaam toekomstbestendig handelen

Door het inzetten van de “Fit methode”® realiseren we vitale medewerkers die zorgen voor vitale organisaties

Meer weten?
Over

Een professionele en resultaatgerichte organisatie op het gebied van personeel- & organisatie advies en de implementatie daarvan. Wij staan voor een transparante resultaatgerichte maatwerk dienstverlening.

R&R Consult richt zich op arbeidsmobiliteit- en ontwikkelingsvraagstukken bij het professioneel functioneren van medewerkers en op het functioneren van afdelingen binnen de organisatiecontext.

De dynamiek van mens en organisatie  vraagt om doorlopende bijsturing. Wij richten ons op optimale arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid, rendement voor werknemer en werkgever. Dit kan binnen de huidige – of een nieuw te verweven functie

Wij zijn licentiehouder van diverse instrumenten en methodieken. Maatwerk, doorlopende focus op gewenst resultaat, transparantie en een hoge mate van professionaliteit zijn hierbij de basis voor onze uitvoering.

The Coach Corporation is Businesspartner van R & R Consult