Teambuilding

Om doelen te bereiken zet men kennis en vaardigheden in. In het bereiken van deze doelen zijn gedrag en houding van de medewerkers doorslaggevend. Teamwork maakt het huidige gedrag van het team en teamleider zichtbaar en transformeert het team naar het gewenste gedrag. Een door R&R ontwikkelde, zeer effectieve methode voor de verbetering van teamprestaties.