Coaching

Hoe kan een individu, team of organisatie zich ontwikkelen in een complexe, voortdurend veranderende omgeving?
Niet probleemgericht, maar oplossingsgericht. Strategisch, zowel voor het individu als het team. Direct toepasbaar in werk, loopbaanplanning of persoonlijke situatie.
Concreet, toegangkelijk en begrijpelijk. Met als grondslag het oplossingsgericht werken -Solution Focus van Insoo Kim- en het waarderend onderzoeken – Appreciative Inquiery- wordt een maatwerkprogramma opgesteld.
Doel van de coaching kan verschillend zijn; persoonlijke effectiviteit vergroten, ontwikkelen persoonlijk leiderschap, effectief communiceren, loopbaansturing-, zingevings-  of samenwerkingsvraagstukken.

Verloop programma coaching

 1. Intake – alle betreffende stakeholders worden door ons gehoord
 2. Probleem analyse en plan van aanpak doel, actuele situatie, opties en conclusie (To Grow)
 3. Doorlopen van individuele consulten of teamsessies
  • Kennisoverdracht
  • Actionlearning
  • Resultaat en terugkoppeling
  • Huiswerkopdrachten
 4. Rapportage en aanbevelingen, met instemming van de coachee of het team.

Tijdens -team- coaching kan door ons in worden gezet; RET, The Work, Voice Dialogue, Meta Programma Analyse, methodieken vanuit Stephen Covey en Robert Quinn, biografisch werken, Carrière Ankers (Schein), Situationeel leidinggeven (Hersey), Roos van Leary, Kernkwadranten (Offman), provocatieve interventies, waardentheorie (Spiral Dynamics) opstellingen werk (Hellinger) en systemisch werk en de techniek van Jobcrafting gericht op duurzame inzetbaarheid. De in te zetten methodiek wordt bepaald door de context.
Voor meer informatie, neem contact met ons op, R&R Consult levert maatwerk.