Visie

Vitale medewerkers die zich verbonden weten aan vitale organisaties zorgen voor én borgen een hoge effectiviteit binnen de functie en organisatie. Dit vraagt om de juiste match, waarin medewerkers vanuit hun kracht kunnen functioneren en duurzaam inzetbaar blijven voor de arbeidsmarkt. De match is maakbaar, doorlopende vitalisering van mens & organisatie.

Iedere organisatie heeft de opdracht vraaggestuurd te opereren. Liefst op de ontwikkeling in de vraag vooruit te lopen. Een constante dynamiek die veel vraagt van de flexibiliteit van de organisatie. Een doorlopende afstemming van

  • Visie
  • Missie
  • Cultuur
  • Medewerkers

Ieder mens beschikt over kennis, kunde, eigenheid en bezieling die hem of haar onderscheiden.

Het zichtbaar maken en verder ontwikkelen van deze kennis, kunde, eigenheid en bezieling realiseert en optimaliseert voor de medewerker de match met de organisatie.

In de praktijk van R&R Consult betekent dit een helder antwoord op de vragen:

  • Wie ben ik?
  • Wat kan ik?
  • Wat wil ik?

Hoe kom of hoe blijf ik daar?

Medewerkers gaan in co-produktie met de consultants van R&R Consult aan het werk gaan om deze vragen te beantwoorden. Deze antwoorden zijn richtinggevend voor het verloop van het ingezette traject.

Er moet bij de medewerkers commitment zijn om deze co-produktie te laten slagen.

Wij hanteren dit uitgangspunt bij levering van al onze diensten, voor zowel de werknemers als werkgevers.

Een transparante, resultaatgerichte en professionele dienstverlening maakt voor organisaties de samenwerking met onze consultants zeer rendabel.

Onze maatwerkformule geeft Richting & boekt Resultaat!