Over

Een professionele en resultaatgerichte organisatie op het gebied van personeel- & organisatie advies en de implementatie daarvan. Wij staan voor een transparante resultaatgerichte maatwerk dienstverlening.

R&R Consult richt zich op arbeidsmobiliteit- en ontwikkelingsvraagstukken bij het professioneel functioneren van medewerkers en op het functioneren van afdelingen binnen de organisatiecontext.

De dynamiek van mens en organisatie  vraagt om doorlopende bijsturing. Wij richten ons op optimale arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid, rendement voor werknemer en werkgever. Dit kan binnen de huidige – of een nieuw te verweven functie

Wij zijn licentiehouder van diverse instrumenten en methodieken. Maatwerk, doorlopende focus op gewenst resultaat, transparantie en een hoge mate van professionaliteit zijn hierbij de basis voor onze uitvoering.

 

Vanaf 2001 werk ik als HR manager binnen Atos Origin nauw samen met R & R Consult op het gebied van coaching, outplacement, reintegratie.
Deze samenwerking heeft geleid tot veel resultaat op hiervoor genoemde gebieden.
Basis voor dit resultaat is een combinatie van hoge professionaliteit, flexibliteit, terugkoppeling en afstemming over het verloop van de trajekten.
Vooral dit laatste aspect maakt het werken met R & R Consult erg plezierig en vertrouwd en is de basis voor een effectieve invulling van de trajecten.

Gert Coorens HR Manager Atos