Potentieelbeoordeling

Nieuw bij R&R Consult zijn de potentieelbeoordelingen, de methode bij uitstek om van werknemers het ontwikkelingspotentieel te bepalen, hun ambities te achterhalen en hun sterkte-zwakte analyse te geven.

Een potentieelbeoordeling stemt de persoonlijke sterktes en zwaktes met de ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer af op de eisen en dynamiek van de organisatie, het team en in het bijzonder de functie.

Een potentieelbeoordeling is bestemd voor

Selectievraagstukken bij het bepalen van de geschiktheid van de interne of externe kandidaat voor nieuwe en huidige functies. Tevens kan hiermee op collectief niveau de geschiktheid van een team voor de huidige of nieuwe taak vastgesteld worden en een inventarisatie van wenselijke bijstelling van het team plaatsvinden. In het laaste geval spreken we van een teamaudit.

Werkwijze

  1. Analyse

   Samen met de opdrachtgever wordt hetgewenste profiel van de kandidaat functiegerelateerd opgesteld.

  2. Biografisch interview

   Door de aan R&R Consult verbonden NIP arbeidspsycholoog wordt een interview afgenomen, waarbij de levensloop van de kandidaat gericht op drijfveren en keuzes centraal staat.

  3. Functiegericht interview

   Aansluitend op het biografisch interview volgt een interview met volgende adviseur van R&R Consult gericht op de casuïstiek van de functie. Een digitaal afgenomen Metaprofiel Analyse is hier een onderdeel van.

  4. Terugkoppelings rapportage

   De beide adviseurs verrichten met behulp van een vast format een analyse op basis waarvan het rapport wordt opgesteld. De MP Analyse wordt hier als grafiek bijgevoegd. Door uit te gaan van een vast format -welke op verzoek van de opdrachtgever uitgebreid kan worden- is het management in staat de beoordeling van meerdere kandidaten naast elkaar te leggen en tot een gefundeerd vergelijk te komen.Maximaal een week na beide interviews wordt het rapport met de kandidaat besproken. Vervolgens wordt het rapport aan de opdrachtgever aangeboden.

Metaprofiel Analyse is een wettig gedeponeerd handelsmerk, gebruikt met toestemming van Metaprofiel bv te Nijmegen.

Zie voor meer informatie over Meta Profiel Analyse de rubriek “Nieuws” van deze website