Interne mobilisatie

Interne mobilisatie / Re-integratie 1e spoor

Duurzame inzetbaarheid en job crafting, bestemd voor een ieder die binnen de organisatie wil blijven werken, maar de huidige functie niet langer kan of mag blijven uitoefenen. De organisatie wil deze werknemer blijven behouden.

Programmaverloop

  1. Intake – vraagsteling en context
  2. Zelfanalyse – sterkte- zwakte analyse, drijfveren, ontwikkelwensen en – mogelijkheden, assessment
  3. Synthese – haalbaar ambitieniveau, functieprofiel
  4. Organisatieverkenning – strategie van de organisatie, interne netwerk opzetten en vergroten
  5. Functieverwerving – onderzoek en motivatie toekomst scenario, presentatie- en gesprekstechnieken
  6. Format terugkoppeling – selfmanagementtooling

Voor meer informatie over re-integratie eerste spoor neem contact met ons op, R&R Consult levert maatwerk.